Program Športové súťaže

Evidencia športových súťaží

Evidencia športových súťaží je program, ktorý slúži na evidenciu športových výsledkov. Po pridaní mužstiev si môžete vytvoriť vlastnú súťaž, kde postupne pridávate výsledky zápasov. Každý dosiahnutý výsledok je bodovo ohodnotený, počet bodov za víťazstvo, remízu a prehru si môžete upraviť v nastaven9. Program Vám z dosiahnutých výsledkov vygeneruje tabuľku s možnosťou exportu do HTML kódu. Program je pre nekomerčné využitie zdarma.
Ak máte nejakú otázku k programu, prosím kontaktujte nás.

Stiahnite si program Športové súťaže, je zadarmo !

Prostredie programu

Po spustení programu sa zobrazí pracovná plocha, ktorá sa skladá z troch základných komponentov:
1. Horné menu slúžiace na spúšťanie funkcií programu
2. Výber aktívnej súťaže vpravo hore
3. Dolný informačný riadok na zobrazenie aktuálneho dátumu

Ovládanie celého programu je intuitívne a odvodené od ovládania z prostredia MS Windows.

Mužstvá

Pre prácu s programom a vytvorenie súťaže je nutné si najskôr pridať mužstvá. Nové mužstvo sa pridáva tlačidlom “Pridaj”, názov sa opravuje tlačidlom “Uprav”, mužstvo sa vymaže tlačidlom “Vymaž”. Ak máte mužstvo zaradené v niektorej zo súťaží, mužstvo nemažte. Mohla by nastať nekonzistentnosť databázy. Tlačidlom “Hľadaj” sa vyhľadáva názov mužstva v zozname. Kliknutím na lištu “Názov mužstva”, mužstvá abecedne zotriedime vzostupne a ďalším klikom zostupne. Počet vložených mužstiev nie je limitovaný.

Súťaže

Ak máme vytvorený zoznam mužstiev, môžeme si vytvoriť vlastnú súťaž. Nadefinujeme názov súťaže a počet mužstiev v súťaži. V okne vpravo máme zoznam mužstiev a kliknutím na šípku môžeme konkrétne mužstvo zaradiť do súťaže. V okne vľavo sú mužstvá, ktoré budú zaradené do súťaže. Počet týchto mužstiev musí byť rovný počtu, ktorý sme zvolili v kolonke “Počet mužstiev”. Počet vložených súťaží nie je limitovaný.

Zápasy

Vkladanie zápasov pozostáva z dátumu zápasu, výberu domáceho a hosťujúceho mužstva, dosiahnutého výsledku a zaškrtávacieho políčka kontumácia. Dátum zápasu sa prednastaví podľa aktuálneho dátumu v počítači. Výsledok definujeme ako celočíselný pomer strelených gólov, dosiahnutých bodov. Ak by ste mali požiadavku na zmenu formátu výsledku, kontaktujte nás. Ak zvolíme, že sa zápas skončil kontumáciou, v zozname zápasov potom pri výsledku zápasu vidíme písmeno “K”.

Tabuľka

Tabuľka sa vygeneruje na základe výsledkov zápasov, kde počet bodov za víťazstvo, remízu a prehru sa načíta z nastavenia. Je možné si zobraziť tabuľku “Doma”, kde sa zarátavajú mužstvám len zápasy odohrané ako domáce mužstvo, ďalej “Vonku”, kde sa zarátavajú mužstvám len zápasy odohrané ako hosťujúce mužstvo a samozrejme “Celkom”, kde sú zarátané všetky odohrané zápasy vrátane kontumovaných. V nastavení je možnosť nastaviť si aj zobrazovanie aj +/- bodov. Export slúži na vygenerovanie HTML kódu tabuľky, ktorý môžete v ďalšom použiť napríklad na zobrazenie na www stránke. Ak by ste mali záujem aj o export napr. výsledkov, kontaktujte nás.

Korekcia bodov

Korekcia bodov slúži na odpočet bodov mužstva z tabuľky na základe rozhodnutia riadiacej komisie súťaže. Odpočet bodov sa zadáva ako kladné celé číslo, ktoré sa odráta z dosiahnutých bodov v súťaži.

Nastavenie

V nastavení programu sa definujú počty bodov za víťazstvo, remízu a prehru. Nastavuje sa tu aj možnosť, aby program zobrazoval +/- body. Ak by ste mali požiadavku na zmenu formátu bodov, kontaktujte nás.

Ďakujeme za používanie programu Športové súťaže.

Mgr. Miroslav Rosival


Novinky

Programujeme pre Vás

Programujeme pre Vás