Vypni program


"Vypni program" je malý jednoúčelový program, ktorý slúži na vypnutie bežiaceho procesu/programu za určený čas pomocou časového odpočítavania. Zoznam bežiacich procesov / programov sa Vám načíta zo správcu úloh. Po vypnutí vybraného procesu/programu sa sám ukončí. Nie je nutná žiadna inštalácia, stačí spustiť iba exe súbor. Program je pre nekomerčné využitie zdarma.
Ak máte nejakú otázku k programu, prosím kontaktujte nás.
Stiahnite si program "Vypni program", je zadarmo !

Obsluha programu

Po spustení programu "Vypni program" sa Vám načíta zoznam aktuálne bežiacich procesov / programov zo správcu úloh. Ak si chcete zoznam obnoviť, kliknite na ikonu vpravo od zoznamu. Ak máte vybraný proces / program k vypnutiu, nastavte si čas, za aký by sa mal proces / program vypnúť. Program Vám prednastaví naposledy použitý čas k odpočítavaniu. K spusteniu odpočítavania kliknite na tlačidlo "Vypnúť". Po kliknutí sa spustí odpočítavanie. Ak sa čas odčíta, vybraný proces / program sa ukončí. Rovnako sa ukončí aj program "Vypni program". Po kliknutí na ikonu sa Vám zobrazí táto stránka.

Ďakujeme za používanie programu "Vypni program".

Mgr. Miroslav Rosival


Novinky

Programujeme pre Vás

Programujeme pre Vás