Vývoj softvéru

Ponúkame vývoj softvéru zo sféry ekonomiky, hospodárstva, štatistiky, matematiky, výpočtov, komunálnej oblasti, evidencie osôb, majetku, tovarov.

Máme skúsenosti s automatickým získavaním a spracúvaním informácií z voľne dostupných internetových zdrojov, kde manuálne hľadanie je časovo náročné. Rovnako vieme naprogramovať aj „malé“ programy, tzv. utility, slúžiace viacmenej len na jeden účel.

Softvér staviame na lokálnej relačnej databáze Microsoft Access, kde odpadá nutnosť akejkoľvek inštalácie ovládačov alebo databázového enginu. Pri viacužívateľskom programe využívame serverovú technológiu MySQL bežiacu na vzdialenom serveri, ku ktorému sa užívatelia pomocou programu pripájajú.

Skúsenosti nás naučili chrániť naše databázy šifrovaním a prístup do programov realizovať cez prihlasovacie meno a heslo.
Používame automatické zálohovanie (archiváciu), pretože Vaše prácne vložené údaje treba chrániť pred stratou.
Aktualizácia softvéru je plne zautomatizovaná, celá aktualizácia sa prevádza z nášho aktualizačného serveru. Netreba nič sťahovať, ani inštalovať.

Vieme zabezpečiť prevod dát (konverziu) z iných softvérov do nášho databázového systému, rovnako aj konverziu medzi rôznymi kódovaniami a platformami. Pri prepojení skladových programov s internetovými obchodmi sme vytvorili programy typu „Middleware“, ktoré zabezpečujú synchonizáciu údajov. Ide o akýsi prevodník medzi desktopovým softvérom a internetovou aplikíciou (e-shop).

Pri tvorbe softvéru sa riadime heslom, aby sa program prispôsobil užívateľovi a nie naopak. Zabezpečíme analýzu, návrh, tvorbu, testovanie, dokumentáciu, inštaláciu a poprípade zaškolenie. Počas tvorby projektu má klient možnosť konzultácie a tým sa zabezpečí vysoká kvalita výsledného produktu.

Ak sme Vás oslovili našou ponukou, tak neváhajte a kontaktujte nás.


Novinky

Programujeme pre Vás

Programujeme pre Vás